HGS Aydınlatma Metni

  1. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Atatürk Üniversitesi tarafından yapılmaktadır.

Üniversitemiz kampüsüne girişlerin sağlanması için Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve E-kart başvuru işlemlerinin yapılması sırasında başvurucular, kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi ve aktarılması hakkında bilgilendirilmektedir.

Aşağıda yer alan kişisel verileriniz başvurunuzu e-posta aracılığıyla iletmeniz veya başvuru belgelerinin Atatürk Üniversitesi E-Kartlar Merkezi Müdürlüğü’ne elden teslimi sırasında tarafımıza bildirmeniz, internet sitemizden yaptığınız ön başvuru sonrasında sizden talep edilen belgeler ve sizlere sunduğumuz belgeler aracılığıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta, sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusununun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

1.1.             Akademik Personel, İdari Personel ve Kadrolu İşçi statüsünde olmanız ve HGS başvurusunda bulunmanız halinde;

Kimlik bilgileri (ad soyad, anne – baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri numarası, T.C. kimlik numarası), İletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta adresi), Araç bilgileri (plaka, şase no, marka, renk, model) Kurum adı, görev, unvan ve departman bilgileri, HGS başvurusunda bulunulan araç size ait değilse araç sahibi ile olan yakınlık bilginiz (eş, anne-baba, başvuran kişi diğer yakınlık dereceleri), HGS ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi, Fiziksel mekan güvenliği bilgileri (giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları)

1.2.             Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet alımı yoluyla çalışan Firma Personeli statüsünde olmanız ve HGS başvurusunda bulunmanız halinde;

Kimlik bilgileri (ad soyad, anne – baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri numarası, T.C. kimlik numarası), İletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta adresi), Araç bilgileri (plaka, şase no, marka, renk, model) Firma adı, vergi numarası vergi dairesi, adresi, görev, unvan ve departman bilgileri, HGS başvurusunda bulunulan araç size ait değilse araç sahibi ile olan yakınlık bilginiz (eş, anne-baba, başvuran kişi diğer yakınlık

dereceleri), HGS ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi, Fiziksel mekan güvenliği bilgileri (giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları)

1.3.             Atatürk     Üniversitesi     Öğrencisi     statüsünde     olmanız     ve     HGS başvurusunda bulunmanız halinde;

Kimlik bilgileri (ad soyad, anne – baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri numarası, T.C. kimlik numarası), İletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta adresi), Araç bilgileri (plaka, şase no, marka, renk, model), HGS başvurusunda bulunulan araç size ait değilse araç sahibi ile olan yakınlık bilginiz (eş, anne-baba, başvuran kişi diğer yakınlık dereceleri), HGS ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi, Eğitim bilgileri, Fiziksel mekan güvenliği bilgileri (giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları)

1.4.             Lojman Sakini ve Lojman Sakini Yakını statüsünde olmanız ve HGS başvurusunda bulunmanız halinde;

Kimlik bilgileri (ad soyad, T.C. kimlik numarası), İletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta adresi), Araç bilgileri (plaka, şase no, marka, renk, model) Kurum adı, görev, unvan ve departman bilgileri, HGS ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi, Fiziksel mekan güvenliği bilgileri (giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları)

1.5.             Atatürk Üniversitesi Vakfı Aydın Doğan İÖO ve Sabancı İÖO Öğrenci Velisi statüsünde olmanız ve HGS başvurusunda bulunmanız halinde;

Kimlik bilgileri (ad soyad, T.C. kimlik numarası), İletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta adresi), Araç bilgileri (plaka, şase no, marka, renk, model), HGS ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi, Fiziksel mekan güvenliği bilgileri (giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları)

1.6.             İşbirliği Yapılan Kamu Personeli ve Kampüste Çalışan Kamu Personeli statüsünde olmanız ve HGS başvurusunda bulunmanız halinde;

Kimlik bilgileri (ad soyad, T.C. kimlik numarası), İletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta adresi), Araç bilgileri (plaka, şase no, marka, renk, model) Kurum adı, görev, unvan ve departman bilgileri, HGS başvurusunda bulunulan araç size ait değilse araç sahibi ile olan yakınlık bilginiz (eş, anne-baba, başvuran kişi diğer yakınlık dereceleri), HGS ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi, Fiziksel mekan güvenliği bilgileri (giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları)

1.7.             Belediye Otobüsü, Özel Halk Otobüsü ve Okul Servis Aracı Araç Sahibi statüsünde olmanız ve HGS başvurusunda bulunmanız halinde;

Kimlik bilgileri (ad soyad, anne – baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, nüfus cüzdanı seri numarası, T.C. kimlik numarası, fotoğraf), İletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta adresi), Araç bilgileri (plaka, şase no, marka, renk, model), HGS ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi, Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları)

1.8.             Atatürk Üniversitesi kurumundan Emekli statüsünde olmanız ve HGS başvurusunda bulunmanız halinde;

Kimlik bilgileri (ad soyad, T.C. kimlik numarası), İletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta adresi), Araç bilgileri (plaka, şase no, marka, renk, model) Kurum adı, görev, unvan, departman bilgileri, emeklilik tarihi ve sicil numarası, HGS ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi, Fiziksel mekan güvenliği bilgileri (giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları)

1.9.             Resmi Kurum Aracı için HGS başvurusunda bulunmanız halinde;

Kimlik bilgileri (ad soyad, T.C. kimlik numarası), İletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi), Araç bilgileri (plaka, şase no, marka, renk, model) Kurum adı, görev, unvan ve departman bilgileri, HGS ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi, Fiziksel mekan güvenliği bilgileri (giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları)

1.10.             Ticari Firma Aracı için HGS başvurusunda bulunmanız halinde;

Kimlik bilgileri (ad soyad, T.C. kimlik numarası), İletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta adresi), Araç bilgileri (plaka, şase no, marka, renk, model) Firma adı, vergi numarası vergi dairesi, adresi, görev, unvan ve departman bilgileri, HGS ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi, Fiziksel mekan güvenliği bilgileri (giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları)

  • Yukarıda yer alan kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimizin gerektirmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve diğer hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak talep edilmesi halinde Mahkemeler, Emniyet Müdürlükleri gibi “Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları” ile paylaşılacaktır.
  • Veri sorumlusu sıfatıyla Atatürk Üniversitesi’nin işlediği kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca düzenlenen haklara sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”  göre Veri Sorumlusunun fiziki adresine bizzat başvurarak yazılı olarak, noter aracılığıyla, kayıtlı

elektronik posta ile veya kimliğinizin daha önce teyit edilmiş olması şartıyla elektronik posta üzerinden Üniversitemiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

  • Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri verilen Atatürk Üniversitesi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğimizi beyan ederiz.
Veri Sorumlusu Unvan: Atatürk Üniversitesi
Detsis no:  75513667
E-posta adresi: KEP adresi:  ata@atauni.edu.tr  atauni@hs01.kep.tr
Fiziki posta adresi:  Atatürk Mh. PK:25240 Yakutiye/ERZURUM
  • Kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması hakkındaki bu aydınlatma metnini okudum, bilgilendirildim.

AD SOYAD:

TARİH:

İMZA: